Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustavna sociologija 1
Kratica: SOCBO257Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Renato Matić
Izvođači: Ivan Perkov mag. soc. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s klasičnom sociološkom teorijom s naglaskom na suvremenost klasičnih teoretika te osigurati kod studenata usvojenost znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli analitički i kritički ovladati klasičnim konceptima i temeljnim sociološkim pojmovima i teorijskim paradigmama do razine operativne primjene, što podrazumijeva i pripremu studenata za studij socioloških teorija (klasičnih i suvremenih) ostalih posebnih sociologija na višim godinama studija, kao i izradu pisanog rada koji odgovara stupnju prikaza knjige.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cvjetičanin, V. i Supek, R. (2003) Emile Durkheim i francuska sociološka škola, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Ljevak;
2. Fiamengo, A. (1987) Saint-Simon i Auguste Comte, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Naprijed;
3. Korać, V. (1987) Marksovo shvatanje čoveka istorije i društva, Zagreb, Naprijed;
4. Kuvačić, Ivan (1990) Funkcionalizam u sociologiji, Zagreb, Naprijed;
5. Lukić, R. D. (1987) Formalizam u sociologiji, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Naprijed;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Uvod u sociologiju
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu