Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustavna sociologija 2
Kratica: SOCBO317Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Renato Matić
Izvođači: Ivan Perkov mag. soc. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s klasičnom sociološkom teorijom s naglaskom na suvremenost klasičnih teoretika te osigurati kod studenata usvojenost znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli analitički i kritički ovladati klasičnim konceptima i temeljnim sociološkim pojmovima i teorijskim paradigmama do razine operativne primjene, što podrazumijeva i pripremu studenata za studij socioloških teorija (klasičnih i suvremenih), ostalih posebnih sociologija na višim godinama studija, kao i za izradu pisanog rada koji pokušava biti stručni ili pregledni rad ili imitirati znanstveni rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Đurić, M. 1987. Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Naprijed;
2. G.H. Mead. 2003. Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo;
3. Kalanj, Rade. 2005. Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura;
4. Katunarić, Vjeran. 1990. Teorija društva u frankfurtskoj školi. Zagreb: Naprijed;
5. Ritzer, G. 1997. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Sustavna sociologija 1
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu