Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademski njemački
Kratica: SVIPREDOpterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović
Izvođači:
Opis predmeta: Osposobljavanje studenata za samostalno služenje medijima te stručnom i znanstvenom literaturom na njemačkome jeziku. Razvijanje samostalnosti studenata u razvijanju svoje jezične kompetencije uz pomoć dostupnih izvora i priručnika. Upoznavanje studenata s kulturom i civilizacijom zemalja njemačkoga govornog područja. Razvijanje vještina govorenja i čitanja na njemačkome jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Glovacki-Bernardi, Z. (2001) Osnove njemačke gramatike, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja);
2. Hansen-Kokoruš, R., Matešić, J., Pečur-Medinger, Z., Znika, M. (2005) Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Globus i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje;
3. Njemačko-njemački rječnik po izboru studenata;
4. Akademski i medijski tekstovi po izboru studenata;
5. Autentični jezični materijali i tekstovi;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu