Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska usmena književnost
Kratica: KROBO464Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ljiljana Marks
Izvođači: prof. dr. sc. Ljiljana Marks ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija studente uputiti u žanrovsku raznolikost hrvatske usmene književnosti, na njezinu dugovječnost i prepletenost s pisanom književnošću od njezinih početaka do danas, povezanost s običajima (životnim i godišnjim) te utonulost u svakidašnji život. Teorijski, metodološki, stilistički, mitološki, kulturološki, antropološki, povijesni te žanrovski aspekti usmene književnosti analizirat će se na izabranim tekstovima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošković-Stulli, Maja; "Usmena književnost". U Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga 1; Zagreb: Školska knjiga (2013)
2. Bošković-Stulli, Maja; Usmena književnost nekad i danas. (O pojmovima suvremena i pučka književnost i njihovim nazivima, 5-114.; Bajka 115-13.3; Poslovice u zagrebačkom Vjesniku 250-316.); Prosveta, Beograd (1983)
3. Bošković-Stulli, Maja; Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, Usmene pripovijetke i predaje; MH, Zagreb (1997)
4. Marks, Ljiljana; Vekivečni Zagreb. Zagrebačke priče i predaje; AGM, Zagre (1994)
5. Marks, Ljiljana; Hrvatske narodne pripovijetke; "Riječ", Vinkovci (1998)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu