Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Juraj Križanić
Kratica: KROBI044Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Izvođači: prof. dr. sc. Alojz Jembrih ( Seminar )
Opis predmeta: Opis predmeta
Upoznati studente sa životom i djelovanjem Jurja Križanića izvan Hrvatske u 17. st. ponajviše u Rusiji, s njegovim ekumenskim djelovanjem, s njegovim ekonomsko-političkim djelom, s njegovim jezikoslovnim djelima, s njegovim muzikološkim djelom, s njegovim kontrovezno-teološkim djelom, s njegovom reformom ruske ćirilice.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Studenti će upoznati Jurja Križanića kao isusovačkoga đaka u Grazu, kasnije teologa u Bologni i Rimu, njegov rad u Hrvatskoj prije odlaska u Rusiju, njegov misijski i spisateljski rad u Rusiji, pojedinačna djela s područja gospodarstva, politike, teologije, filozofije, jezikoslovlja, njegovo mjesto i značenje u hrvatskoj historiografiji.

Ishodi učenja
1. opisati razdoblje u kojemu je živio i djelovao Juraj Križanić,
2. prikazati i shvatiti njegovu zauzetost oko misijske djelatnosti u Rusiji,
3. analizirati i razumjeti i odgovoriti na pitanje zašto piše različita djela u izgnanstvu u Sibiru?,
4. analizirati i razumjeti njegov tzv. panslavizam s ekumenskim predznakom,
5. analizirati i razumjeti njegovo djelo Razgovori ob vladateljstvu,
6. objasniti i shvatiti njegov rad na slavenskoj gramatici,
7. objasniti i razumjeti i ostala njegova djela De providentia Dei, Opovrgnuće molbe Solovčana.


Tjedni plan nastave
1. Društveno-političko razdoblje u Hrvatskoj i Europi Križanićeva doba (1617. 1683.).
2. Križanićevo zavičajno ishodište, školovanje u Ljubljani, Grazu, Bologni i Rimu.
3. Povratak u Hrvatsku i djelovanje u Nedelišću i Varaždinu.
4. Križanićev odlazak u Rusiju i tadašnje društvenopolitičke prilike u njoj.
5. Njegova misijska zauzetost na ekumenskome planu.
6. Križanić u nemilosti te njegovo izgnanstvo u Sibir.
7. Križanić kao angažirani ekonomsko-politički pisac u Sibiru.
8. Slavenstvo Jurja Križanića.
9. Križanićevi hrvatski preteče u Rusiji.
10. Križanić kontroverzni-teološki pisac.
11. Križanićevo gospodarstveno-političko djelo Razgovori ob vladateljstvu.
12. Križanićeva jezikoslovna djela.
13. Križanić kao prvi reformator ruske ćirilice.
14. Križani kao pjesnik i muzikolog.
15. Juraj Križanić u hrvatskoj i ruskoj historiografiji.


Ocjenjivanje
Aktivnost na nastavi 20%, seminarski rad 30%, ispit 50%.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vatroslav Jagić, Život i rad Jurja Križanića, Zagreb, 1917., 1-487; Život i djelo Jurja Križanića, zbornik, Zagreb, 1974., 7-227; Ivan Golub, Križanić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1987., 9-250; Isti: Slavenstvo Jurja Križanića, JAZU, Zagreb, 1983., 5-98; Križanićev doprinos slavenskoj filologiji, zbornik radova III. dio, JAZU, Zagreb, 1990., 1-212; Milan Moguš, Križanićeva hrvatska gramatika, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, knj. 19, Zagreb, 1984., 1-96; Juraj Križanić, Politika, Zgb., 1997., 9-417.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu