Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Politička komunikacija
Kratica: KOMBI174Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Dražen Maleš mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Politička komunikacija jedan je od najvažnijih elemenata politike, koja se i sama temelji na međusobnom komuniciranju pojedinaca kao i na zajedničkim spoznajama koje nastaju kao plod komunikacije. Za razliku od pojma masovne komunikacije, koja u pravilu predstavlja proces ciljanog jednosmjernog protoka informacija, pojam političke komunikacije, posebice u demokratskim društvima, uključuje već i same međusobne odnose čimbenika u političkim procesima, ali i metode i načine prenošenja informacija. Metode političke komunikacije otkrivaju bit političkog sustava. Javnost kao prostor komunikacije i mjesto oblikovanja javnog mnijenja u suvremenim zapadnim demokracijama postaje sofisticirani mehanizam raznovrsnog prijenosa informacija. U tom kontekstu, mediji su sve manje instrument medijske politike, a sve više svojevrsna burza informacija na kojoj se gubi granica između pošiljatelja i primatelja, a od sudionika se traže posebne vještine. Razvitak medija donosi promjene u strukturi političke komunikacije i stvara nove političke prioritete.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. McNair, Brian; Uvod u političku komunikaciju; Zagreb, Fakultet političkih znanosti (2003)
2. Bauer, Helmut:; Sloboda medija i javno mnijenje; Osijek-Zagreb-Split, Pan Liber (1997)
3. Hattich, Manfred; Temeljni pojmovi političke znanosti; Osijek-Zagreb-Split, Pan Liber (1996)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu