Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociološke teorije 1
Kratica: SOCBO447Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Markešić
Erik Brezovec mag. soc et mag. educ. soc.
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni je cilj kolegija osposobiti studente i studentice da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studentice i studenti će biti potaknuti da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na suvremeno hrvatsko društvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cvjetičanin, Veljko i Rudi Supek; Emile Durkheim i francuska sociološka škola (Sociološka hrestomatija.).; Zagreb: Naklada Ljevak (2003), str. 7-100; 186-324
2. Durkheim, Emile; Pravila sociološke metode.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (1999), str. 21-56; 89-130
3. Đurić, Mihailo; Sociologija Maxa Webera (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1987), str. 7-198
4. Kalanj, Rade; Suvremenost klasične sociologije; Zagreb: Politička kultura. (2005), str. knjiga
5. Katunarić, Vjeran; Teorija društva u Frankfurtskoj školi (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-134; 156-207
Preporučena literatura:
6. Kuvačić, Ivan; Funkcionalizam u sociologiji; Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-84; 181-191; 327-345
7. Marx, Karl i Friedrich Engels; Rani radovi; Zagreb: Naprijed (1985), str. 5-38; 189-258; 355-428
8. Parsons, Talcott; Društva: evolucijski i poredbeni pristup.; Zagreb: August Cesarec (1991), str. 9-45; 156-180
9. Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. 1., 2., 3., i 4. poglavlje
10. Weber, Max; Metodologija društvenih nauka; Zagreb: Globus (1989), str.. 21-84; 157-251
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Sustavna sociologija 2
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu