Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija hrvatskoga društva 4
Kratica: SOCBO644Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s procesom globalizacije i njezinim utjecajem na društvo. Globalizacija je proces čiji se učinci osjećaju u svim područjima života. Veliki broj autora povezuje globalizaciju s novom političkom arhitekturom svijeta i svekolikim monopolom SAD-a u njemu. Proces globalizacije snažno utječe na socijalno, političko i gospodarsko stanje Hrvatske, jer je Hrvatska kao demokratsko društvo otvorena svim pozitivnim i negativnim utjecajima u okružju. Proces globalizacije je star preko tri tisuće godina i mijenjao je svoje karakteristike. Moderna globalizacija nastaje nakon rušenja komunističkog sustava u Europi i uključivanja komunističke Kine u globalni gospodarski sustav. Globalizacija je društveni fenom koji ima pozitivne i negativne učinke i snažno utječe na promjenu mjesta i uloge nacionalne države u modernom društvu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hirst, Thomson; Globalizacija; Zagreb (2001)
2. Anđelko Milardović; Globalizacija; Pan Liber (1999)
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu