Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odnosi s medijima
Kratica: KOMBI074Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Jelena Gazivoda mag. croat. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati načela komunikacije s novinarima i razumjeti potrebe pojedinih medija, naučiti kada i kako koristiti pojedine tehnike i sredstva komunikacije (npr. priopćenja, intervjui, konferencije za medije), kako organizirati tiskovni ured te kako vrednovati rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Tjelesna kultura i sport 1
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu