Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
Kratica: KROBO334Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić
Izvođači: dr. sc. Anela Mateljak Popić ( Seminar )
Opis predmeta: Temeljem promišljanja o hrvatskom književnom baroku i prosvjetiteljstvu, studenti će upoznati analitičko i kritičko razumijevanje književnih pojava općenito. Osposobit će se za studijsko čitanje baroknih tekstova. Usvojiti znanja o životu i djelima hrvatskih pisca iz razdoblja baroka i prosvjetiteljstva. Upoznati studente sa specifičnim hrvatskim književnim baroknim vrstama. Poticati studente na kritičko razmišljanje i razvijanje sposobnosti izražavanja pisanjem seminarskoga rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Kombol; Povjest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, Zagreb; (1945)
2. M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić; Povijest hrvatske književnosti. Od renesanse do prosvjetiteljstva, knj. 3. Zagreb; (1974)
3. Zoran Kravar; Studije o hrvatskom književnom baroku; (1979)
4. Zoran Kravar; Nakon godine MDC; Matica hrvatska (1993)
5. Pavao Pavličić; Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti; Čakavski sabor (1979)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu