Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija zdravlja i bolesti
Kratica: SOCBI044Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je studente upoznati sa specifičnim, distinktivnim karakteristikama i načinom funkcioniranja sve važnijeg društvenog podsustava - sustava zdravstvene zaštite u novonastalom ekonomsko-političkom i tehnološko-znanstvenom kontekstu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tuckett, D. (ed.); An Introduction to Medical Sociology; Tavistok Publications, London and New York (1976)
2. Weiss, G. L.; Lonnquist L. E.; The Sociology of Health, Healing, and illness; Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1994)
3. Freund, P. E. S.; McGuire, M. B.; Health, Illness, and the Social Body. A Critical Sociology; Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1991)
4. Mike Dent; Stephen Whitehead (eds.); Managing Professional Identities. Knowledge, Performativity and the New Professional; Routledge Studies in Business Organizations and Networks (2002)
5. Steve Taylor and David Field (eds.); Sociology of Health and healt Care; Blackwell Publishing. Third Edition (2003)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu