Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Film i religija
Kratica: KOMBI164Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Davor Trbušić mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni cilj predmeta je pružiti uvid u osnovna teološka znanja i znanja s područja filma kao umjetničkoga teksta. Specifični cilj predmeta je pripremanje studenata za razumijevanje utjecaja religijskih tema na filmsku industriju, ali i želja filmske industrije koja bavljenjem religijskim temama želi odgovoriti na temeljna ljudska pitanja o smislu postojanja i života. Drugi specifični cilj predmeta je studente naučiti prepoznavati eksplicitno i implicitno religijsko u filmu, te pisanje filmskoga osvrta ili kritike na zadane filmove.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. AA. VV.; Enciklopedijski teološki rječnik, str. 1149-1181., 1187-1190.; Kršćanska sadašnjost, Zagreb (2009)
2. LABAŠ, D.; Film kao katehetsko sredstvo; Lađa, 2 (2007) 3, str. 40-45. (2007)
3. PETERLIĆ, A.; Osnove teorije filma; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2001)
4. RIMIĆ, R. (ur.); Vjera filmski ispričana; Dossier, Glas Koncila, br. 14 (1554), 4. 4. 2004. (2004)
5. STEINER, M.; Isus u filmovima, Obnovljeni život, 53 (1998) 3, str. 353-362.; Obnovljeni život, 53 (1998) 3, str. 353-362. (1998)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu