Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Forenzička psihologija
Kratica: PSIDI100Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Sučić
Izvođači:
Opis predmeta: Opisati i iskazati pojmove i definicije, modele i teorije u sklopu forenzičke psihologije. Objasniti i usporediti različite modele i teorijske pristupe u objašnjenju pojedinih fenomena, te o njima kritički prosuđivati. Povezati teorijske sadržaje s podacima prikupljenim u istraživanjima kao i primjerima iz prakse. Potaknuti primjenu stečenih znanja u znanstvene i praktične svrhe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Franc, R. i Ivičić, I. (2002). Forenzička psihologija - skripta za studente.;
2. Kapardis, A. (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.;
3. Weiner, B. I., +amp; Hess, A. K. (2006). The Handbook od Forensic Psychology (3rd ed.). New Jersey: John Wiley +amp; Sons, Inc.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu