Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihoneuroimunologija
Kratica: PSIDI130Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Karlović
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta
Omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja psihoneuroimunologije, te ih osposobiti za interdisciplinarni rad s drugim stručnjacima iz područja biomedicinskih znanosti. Pružiti uvid u definiciju psihoneuroimunologije i njen razvoj do danas, u osnove funkcioniranja imunološkog sustava, u interakciju živčanog, endokrinog i imunološkog sustava. Omogućiti razumijevanje utjecaja psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora), te pružiti uvid u postupke za poboljšanje rada imunološkog sustava. Osposobiti studente za prepoznavanje svih prednosti i ograničenja pojedinih istraživačkih metoda u području psihoneuroimunologije, te za kritičku analizu novih spoznaja.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Po završetku ovog kolegija studenti će
Vrednovati različite teorije, paradigme i metodološke pristupe u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama.
Kritički prosuđivati stručnu i znanstvenu literaturu iz psihologije i srodnih disciplina te kreirati nove znanstvene spoznaje.
Argumentirati sličnosti, razlike i upotrebljivost psiholoških intervencija i intervencija unutar komplementarnih disciplina u području društvenih i biomedicinskih znanosti.

Ishodi učenja
1. Primijeniti osnovna znanja iz područja psihoneuroimunologije.
2. Analizirati kritički spoznaje dobivene istraživačkim postupcima, vrednujući ograničenja korištene metodologije.
3. Objasniti i raspravljati i zaključivati o mogućem utjecaju psiholoških čimbenika na imunološki i endokrinološki sustav te posljedično na zdravlje pojedinca.
4. Objasniti i raspravljati o mogućem razvoju psiholoških metoda za poboljšanje rada imunološkog sustava.


Tjedni plan nastave
1. Definicija psihoneuroimunologije.
2. Pregled razvoja psihoneuroimunologije.
3. Osnove funkcioniranja imunološkog sustava.
4. Interakcija živčanog, endokrinog i imunološkog sustava.
5. Teorije mind-body povezanosti.
6. Kolokvij.
7. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
8. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
9. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
10. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
11. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
12. Prezentacija studentskih seminarskih radova.
13. Postupci za poboljšanje rada imunološkog sustava.
14. Postupci za poboljšanje rada imunološkog sustava.
15. Pregled predmeta, kolokvij i zaključivanje ocjena.


Ocjenjivanje
Studenti se ocjenjuju iz seminarskog rada, preko kolokvija ili na pismenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu