Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
Kratica: PSIDI306Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 30(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je osposobiti studente za pisanje nalaza u kliničkoj praksi s obzirom na cilj i svrhu kliničke procjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu