Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave psihologije
Kratica: EDUPSI13Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: dr. sc. Ivana Hanzec Marković ( Predavanja )
Opis predmeta: Upoznati studente s nastavom kao vrlo složenim sustavom posredovanja znanja i vještina na tri metodičke razine: a) nastavna metodika posredovat će teoriju nastave uopće, odnosno općevažeća načela i postupke primjenjive unutar različitih predmeta i nastavnih situacija, složenog komunikacijskog odnosa nastavnika i učenika te nastavnog okruženja kao takvog; b) područna metodika kao suženija specifikacija nastavnih postupaka svojstvenih području društvenih znanosti, c) predmetna metodika koncentrirana maksimalno na specifične sadržaje i ciljeve nastave psihologije te adekvatne metodičke postupke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pranjić, M.; Nastavna metodika u riječi i slici; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2013)
Preporučena literatura:
2. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D.; Psihologija obrazovanja; IEP (2003)
3. Kyriacou, C.; Temeljna nastavna umijeća; Educa (2001)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu