Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj u društvenom kontekstu
Kratica: PSIDO100Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: doc. dr. sc. Dario Vučenović ( Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija omogućuje studentima interpretiranje ljudskog ponašanja koristeći multidimenzionalni pristup. Studenti će ocijeniti i vrednovati suvremena istraživanja u okviru bioekološkog pristupa o utjecaju fizičke okoline, kulture, društvenih institucija, zajednica, obitelji i vršnjaka na razvoj djece i mladih uvažavajući individualna obilježja pojedinaca i njihovu neposrednu i posrednu interakciju s različitim razinama ekoloških sustava. Kroz kritičku analizu različitih teorija i istraživanja studenti će moći ocijeniti složenost i raznolikost životnih iskustva osoba i društvenih skupina u odnosu na društveni kontekst i okolinu u kojoj žive. Studenti će razlikovati povoljne od nepovoljnih utjecaja mikrosustava, mezosustava, egzosustava i makrosustava na roditeljstvo i razvoj djece i mladih. Studenti će analizirati aktivnosti djece i mladih u različitim mikrosustavima, njihove prijelaze iz jednog ekološkog konteksta u drugi i kvalitetu veza među njihovim mikrosustavima. Kroz samostalan i timski rad i rasprave tijekom seminara o društveno relevantnim temama studenti će preispitivati vlastita stajališta i steći bolji uvid u vlastite vrednote i stavove. Po završetku kolegija studenti će povećati svoje sposobnosti za sudjelovanje u interdisciplinarnom i timskom radu u cilju planiranja programa i intervencija kojima se potiče pozitivan razvoj djece i mladih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.; Jastrebarsko:Slap (2007)
2. Klarin, M.; Razvoj djece u socijalnom kontekstu.; Jastrebarsko:Naklada Slap (2006)
Preporučena literatura:
3. Bronfenbrenner, U.; Making human beings human: Bioecological perspectives on human development; Sage Publications (2005)
4. Larson, R., Brown; B.B., Mortimer, J. (eds); Adolescents preparation for the future: Perils and promise; Malden, MA: Blackwell Publishing.
5. Lerner, R. Jacobs, F., Wertlieb, D. (eds); Applied developmental science; Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (2005)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu