Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija ponašanja u organizaciji
Kratica: PSIDO105Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac
Izvođači: Marija Tičić mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij pruža detaljan uvod u proučavanje utjecaja pojedinaca, grupa i strukture na ponašanje u organizacijama. Osmišljen je s ciljem upoznavanja studenata s osnovnim znanjem iz psihologije primijenjene u organizacijskom kontekstu te razvijanja osnovnih vještina potrebnih za primjenu stečenih znanja. Kompetencije stečene na kolegiju omogućit će studentima razumijevanje i motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji te mogućnost učinkovitog organizacijskog djelovanja. Posebna područja obuhvaćena kolegijem uključuju usvajanje kompetencija nužnih za razumijevanje individualnih razlika važnih za organizacijsko ponašanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju i emocije, percepciju i odlučivanje, socijalni utjecaj i grupne procese, konflikt i pregovaranje, moć i autoritet, vodstvo, organizacijsku kulturu, socijalizaciju, inovaciju i promjene.

Tjedni plan nastave:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje s obvezama na kolegiju, uvod u organizacijsko ponašanje
2. Osnove individualnog ponašanja, percepcije i odlučivanja; Osnove grupnog ponašanja
3. Organizacijska struktura, kultura i klima
Timski rad i upravljanje timom
4. Organizacijska psihologija u praksi: posjet organizaciji
5. Komunikacija u organizaciji; Konflikt i pregovaranje
6. Kolokvij
7. Pravednost i osiguravanje raznolikosti u organizaciji
Motivacija i stavovi prema radu; odanost organizaciji i psihološki ugovor
8. Moć i rukovođenje
9. Organizacijske promjene i inovacija; Upravljanje stresom
Politike i prakse upravljanja ljudskim potencijalima
10. Studija slučaja
11. Završni ispit
12. Studentske prezentacije
13. Studentske prezentacije
14. Studentske prezentacije + evaluacija kolegija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
6.
Preporučena literatura:
7.
8.
9.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu