Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija obrazovanja
Kratica: PSIDO108Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec
Izvođači: dr. sc. Ivana Hanzec Marković ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni cilj kolegija jest upoznati studente sa spoznajama o individualnim karakteristikama učenika koje mogu utjecati na njegovo školsko postignuće, teorijama i pristupima učenju i poučavanju, teorijama motivacije i motivaciji u učenju, poželjnim osobinama i karakteristikama učitelja, te načinima stvaranja poticajne okoline za učenje i poučavanje u školskom i obrazovnom kontekstu. Kroz kolegij studenti će se upoznati s različitim teorijama, pristupima i metodama u području psihologije obrazovanja te će se osposobiti za primjenu istih u obrazovno-odgojnom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V., Miljković, D.; Psihologija obrazovanja; IEP (2014)
2. Vlahović-Štetić, V.; Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (2005)
3. Zarevski, P.; Učitelji za učitelje - primjeri provedbe načela aktivne/efikasne škole; IEP + UNICEF (2000)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu