Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihoterapijski pravci
Kratica: PSIDO109Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Izvođači: Vanja Kopilaš mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Predmet je osmišljen kako bi se studenti upoznali s osnovnim karakteristikama psihoterapijskog procesa te s raznovrsnim pristupima psihoterapijskom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Corey, G.; Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije; Naklada Slap (2004)
Preporučena literatura:
2. Seminarski radovi prema popisu;
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu