Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Regresijska analiza
Kratica: PSIDO200Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Toni Babarović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Toni Babarović ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Razumijevanje teorijskih osnova regresijske analize, samostalno analiziranje i vrednovanje istraživačkih radova u kojima je primijenjena neka od metoda regresijske analize, osmišljavanje istraživačkih nacrta gdje se regresijska analiza primjenjuje kao adekvatna metoda obrade prikupljenih podataka, samostalna praktična primjena metoda regresijske analize u psihologijskim istraživanjima korištenjem SPSS programskog paketa
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Howell, D. C. (2006). Statistical methods for psychology (6th ed). New York: Thomson learning.;
2. Harris, R. J. (1975) A Primer of Multivariate Analysis, Academic Press, New York.;
3. Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression_correlation analysis for the behavioral sciences (3rd ed.) Mahwah, NJ Erlbaum.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu