Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagoška psihologija
Kratica: EDU463Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Svrha kolegija:
Upoznati studente sa sustavnim pregledom važnih teorijskih spoznaja na području pedagoške psihologije. Studenti će upoznati osnovne modele inteligencije, kognitivnih stilova, kreativnosti, učenja, motivacije, poučavanja. Poseban naglasak stavit će se na njihovu primjenu u obrazovnoj praksi. Također, studenti će se upoznati s potrebama darovite djece, te djece s posebnim potrebe u školskom okruženju.

- Uvod u pedagošku psihologiju
- Priprema predavanja i prezentacija, TED
- Inteligencija
- Kreativnost i Darovitost
- Predrasude u školi
- Motivacija u školi
- Učenje
- Upravljanje razredom
- Ocjenjivanje
- Elektroničko nasilje
- Prepisivanje i plagiranje
- Emocionalno učenje i emocionalna regulacija
- Odnos nastavnika/ca i roditelja


Uvjeti za dobivanje potpisa na kraju semestra i polaganje kolegija jesu:
- redovito nazočenje na nastavi (prisutnost na najmanje 70% predavanja + seminara, tj. 10 dolazaka)
- konačna ocjena na kolegiju odražavat će kontinuirano praćenje individualnog rada studenata/ica putem rada na eseju i vježbama tijekom semestra
o sudjelovanje na vježbama (10-12 bodova)
o esej (max. 20 bodova)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vizek Vidović, V., Vlahović ?Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN. Sternberg, R. J. i Williams, W. M. (2002). Educational psychology. Boston: Allyn & Bacon. Woolfolk, A. (2007). Educational Psychology. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Preporučena literatura:
2. Andrilović, V. i Čudina- Obradović, M. (1996). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga. Buzan, T. (2004). Moć kreativne inteligencije. Zagreb: Veble commerc. Cvetković- Lay, J. (2002). Darovito je što ću sa sobom? Zagreb: Alinea. Čudina- Obradović, M. (1991). Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga. Čudina- Obradović, M. (2008). Da sam ja učiteljica. Zagreb: Učiteljski fakultet Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jasrtebarsko: Naklada Slap. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. Saha, L. i Dworkin, A., G. (Ur.). (2009). International Handbook of Research on Teachers and Teaching. New York: Springer. Priručnici: BuljanFlander,G.,Krmek,M.,Borovec,K. I Muhek,R (2007). Nasilje preko Interneta ? cyberbullying. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba Cvetković-Lay J. (1995). Ja hoću i mogu više. Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?. Cvetković-Lay J. i Sekulić ? Majurec A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?. Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom? Priručnik za obitelj, vrtić i školu. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?. Cvetković-Lay, J. i Pačjek, V. (2004). Možeš i drukčije. Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja. Zagreb: Alinea i Centar ?Bistrić?
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu