Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave filozofije
Kratica: EDUFIL13Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić
Izvođači: dr. sc. Matija Mato Škerbić ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studenta s nastavom kao vrlo složenim sustavom posredovanja znanja i vještina na tri metodičke razine: a) razina nastavne metodike posredovat će teoriju nastave uopće, odnosno, općevažeća načela i postupke primjenjive unutar različitih predmeta i nastavnih situacija te složenog komunikacijskog odnosa nastavnika i učenika te nastavnog okruženja kao takvog; b) područna metodika kao suženija specifikacija nastavnih postupaka svojstvenih pojedinom području ili područjima (humanističke znanosti, društvene znanosti), c) predmetna metodika koncentrirana maksimalno na specifične sadržaje i ciljeve pojedinih nastavnih predmeta te adekvatne metodičke postupke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pranjić, Marko; Nastavna metodika u riječi i slici; Hrvatski studiji (2013)
Preporučena literatura:
2. Marko Pranjić; Didaktika; Golden Marketing (2005), str. (object Object)
3. Josip Marinković; Filozofija kao nastava; Hrvatsko filozofsko društvo (1990), str. (object Object)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu