Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Multivarijatne statističke metode
Kratica: SOCDO136Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 45(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
Izvođači: dr. sc. Luka Šikić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Cilj predmeta je stjecanje znanja i sposobnosti upotrebe osnovnih mutivarijatnih statističkih analiza na razini razumijevanja rezultata, planiranja istraživanja i provedbe analize. Studenti će steći temeljitiji uvid u specifičnosti, prednosti i ograničenja pojedinih multivarijatnih postupaka za analizu podataka, razviti motiviranost za rad u sociološkim istraživanjima, kao i poznavanje osnovnih statističkih metoda i tehnika te motiviranost za njihovo korištenje u društvenim istraživanjima. Osnovna ideja multivarijatne statističke analize je da simultano promatra više međusobno povezanih varijabli, pri čemu je svaka pojedina varijabla inicijalno, jednako važna.
Jedan od razloga česte uporabe MVM je dostupnost statističkih softver-a za potrebe izračunavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cohen, J.; Cohen, P.; Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences; Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey (2002)
2. Fulgosi, A.; Faktorska analiza; Školska knjiga, Zagreb (1988)
3. Hair, J. F, Anderson, R. E., Tatham, R. L.; Black, W. C.; Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey; Prentice Hall, New Jersey (2005)
4. Huberty, C. J., Olejnik, S.; Applied MANOVA and Discriminant Analysis; New Jersey: Wiley (2006)
5. Rencher, A. C.; Christensen, W. F.; Methods of Multivariate Analysis; New Jersey: Wiley (2012)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu