Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demografija
Kratica: SOCDO255Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Šterc
Izvođači: doc. dr. sc. Stjepan Šterc ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s osnovnim znanstvenim načelima kolegija, predmetom i metodama demografskih istraživanja te metodama i tehnikama prikupljanja i obrade statističkih podataka o stanovništvu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wertheimer-Baletić, A. (1999): Stanovništvo i razvoj, MATE, Biblioteka Gospodarska misao, Zagreb (odabrana poglavlja).;
2. Nejašmić, I. (2005): Demogeografija - stanovništvo u prostornim odnosima i procesima, Školska knjiga, Zagreb (odabrana poglavlja).;
3. Mesić, M. (2002): Međunarodne migracije - tokovi i teorije, Societas, Zavod za sociologiju, Zagreb (odabrana poglavlja).;
4. Nejašmić, I. (2008.): Stanovništvo Hrvatske, demogeografske studije i analize, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb.;
5. Gelo, J., Akrap, A., Čipin, I. (2005.): Demografski razvoj Hrvatske (bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu