Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Socijalna spoznaja i percepcija
Kratica: PSIDO101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Izvođači: Lea Andreis mag. psych. ( Vježbe u praktikumu )
doc. dr. sc. Jelena Maričić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Upoznavanje, razumijevanje i kritičko vrednovanje suvremenih teorijskih i istraživačkih pristupa u području socijalne spoznaje i percepcije pojedinaca i grupa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jordan, C. H.; Zanna, M. P. (1999) How to Read a Journal Article in Social Psychology. U R. F. Baumeister (Ur.), The Self in Social Psychology (str. 461-470). Philadelphia: Psychology Press;
2. Wright S. C.; Taylor, D. M. (2003) The Social Psychology of Cultural Diversity: Social Stereotyping, Prejudice, and Discrimination. In M.A. Hogg i J. Cooper (Ur.) Sage handbook of social psychology. London: Sage;
3. Duckitt, J. (2003). Prejudice and intergroup hostility. U D. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Ur.), Oxford Handbook of Political Psychology (str. 559-600). Oxford: Oxford University Press;
4. Nesdale, D. (2006). The development of prejudice in children. U. M. Augustinos i K.J. Reynolds (Ur.) Understanding prejudice, racism, and social conflict. (str. 57-72). London: Sage Publications;
5. Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P. (2007) Universal dimensions of social cognition: warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11(2), 77-83.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu