Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kognitivna psihologija
Kratica: PSIDO103Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente sa temeljnom paradigmom kognitivne psihologije paradigmom obrade podataka te s pristupima kojima ta paradigma empirijskim putem oblikuje model ljudske spoznaje i uma (uključujući pripadne prednosti i nedostatke). Ciljano nadograditi spoznaje kod manjeg broja kognitivnih tema s preddiplomskog studija psihologije (pažnja, radno i dugoročno pamćenje, inteligencija i kognitivni razvoj), te sustavno predstaviti kognitivne strukture i procese o kojima se nije učilo na preddiplomskoj razini (strukture znanja, mentalne reprezentacije, jezik, rješavanje problema, odlučivanje, induktivno i deduktivno zaključivanje, umjetnu inteligenciju, stručnost i svjesnost). Kod studenata proizvesti usvajanje sustavne predodžbe svakog od navedenih kognitivnih fenomena, ističući: (1) konstruktno i neuralno određenje, (2) empirijske nalaze za konstrukciju teorijskih modela, (3) optimalne teorijske modele, (4) argumente za vrednovanje modela, (5) moguće načine mjerenja, te (6) primjenu u ne-istraživačkim situacijama. Kroz izradu, izlaganje i raspravu seminarskih radova o kontraverznim temama kognitivne psihologije, senzibilizirati studente za istraživanja u kognitivnoj psihologiji, osposobiti ih za kritičko proučavanje znanstvene i stručne literature o ciljnom fenomenu, te razviti vještine pripremanja stručnog/znanstvenog izlaganja te argumentiranog raspravljanja o temi. Posjetima laboratorijima za istraživanja i primjenu kognitivne psihologije, senzibilizirati studente za konkretne vidove te discipline te im pružiti mogućnost kasnijeg znanstvenog i stručnog angažmana.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija (Prijevod trećeg izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.;
2. Eysenck, M. W. (2003). Principles of Cognitive Psychology (Second Edition). Howe: Psychology Press;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu