Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija ličnosti
Kratica: PSIDO104Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Burušić
Izvođači: prof. dr. sc. Josip Burušić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente s najvažnijim područjima i temama psihologije ličnosti te ih osposobiti da budući profesionalni rad s pojedincima i skupinama temelje na znanstvenim spoznajama unutar psihologije ličnosti na način da su u stanju integrirati znanja iz različitih dijelova psihologije koja se odnose na područje ličnosti pojedinca. Daljnji cilj predmeta ogleda se u usavršavanju studentskih kompetencija analiziranja, objašnjavanja i razumijevanja ljudskog ponašanje kroz najvažnije koncepte i spoznaje psihologije ličnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Burušić. J. (2008). Psihologija ličnosti, (skripta), Zagreb: Hrvatski studiji;
2. Burušić, J. (2007). Samopredstavljanje: taktike i stilovi, Jastrebarsko: Naklada Slap;
3. Pervin, L. A.; John, O. (ur.) (1999). Handbook of Personality. Theory and Research. (Poglavlja 1, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 26, 28). New York/London: The Guilford Press;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu