Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Faktorska analiza
Kratica: PSIDO201Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Toni Babarović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Toni Babarović ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Razumijevanje teorijskih osnova faktorske analize, samostalno analiziranje i vrednovanje istraživačkih radova u kojima je primijenjena neka od metoda faktorske analize, osmišljavanje istraživačkih nacrta gdje se faktorska analiza primjenjuje kao adekvatna metoda obrade prikupljenih podataka, samostalna praktična primjena faktorske analize u psihologijskim istraživanjima korištenjem SPSS programskog paketa
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tinsley, H. E. A., +amp; Brown, S.D. (Eds.). (2000). Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. San Diego, CA: Academic Press;
2. Rummel, R. J. (1970) Applied Factor Analysis, Northwestern Univ. Press, Evanston;
3. Fulgosi, A. (1988) Faktorska analiza, Školska knjiga, Zagreb;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu