Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori
Kratica: KRODO145Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s književnošću i kulturom Hrvata u tzv. staroj dijaspori europskim susjednim zemljama u kojima još danas žive potomci hrvatskih iseljenika kao nacionalne manjine: Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj; Srbiji, Crnoj Gori, Italiji kao i iseljenika u SAD, Kanadi, Čileu, Australiji, Argentini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mate Ujević; Gradišćanski Hrvati, Zagreb; Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (1934)
2. Ivan Kampuš, ur.; Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata; Globus, Zagreb (1995)
3. Nikola Benčić; Književnost gradišćanskih Hrvata od 16. stoljeća do 1921.; i od 1921. do danas; Sekcija DHK i Hrvatskoga Centra P.E.N-a za Proučavanje Književnosti u Hrvatskom Iseljeništvu (1998)
4. Dragutin Pavličević; Moravski Hrvati; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (1994)
5. Alojz Jembrih; Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti; Znanstveni Inst. Gradišćanskih Hrvatov (1997)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu