Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u povijesnu znanost
Kratica: POVDO115Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi ovoga predmeta su upoznati studente s načinom na koji je svojedobno oblikovano i nakon toga reproducirano, odnosno kako trenutno funkcionira znanstveno polje povijesnih istraživanja. Studenti se uvode u postupke i procedure koji karakteriziraju znanstvenu djelatnost te se kroz raspravu o pročitanim tekstovima praktično upoznaju sa znanstvenom dimenzijom povijesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivan Jurković; Veliki i osobiti razbojnik u službi pape Petar Kružić kapetan najjužnijeg dijela protuosmanskoga obrambenog sustava Hrvatske; Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti HAZU 25 (2007)
2. Kornelija Jurin Stanković; Krajiške elite i izvori prihoda: primjer jadranskog zaleđa u 16. i 17. stoljeću; Prilozi za orijentalnu filologiju 55 (2005)
3. Marianna Birnbaum; Dugo putovanje Gracije Mendes; Izdanja antibarbarus Zagreb (2006)
4. Marshall Sahlins; Structure and History, u: Islands of History; University of Chicago Press (1985)
5. Charles Tilly; Historical Analysis of Political Processes, u: J. H. Turner (ur.), Handbook of Sociological Theory; Oxford Handbooks Online (2002)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu