Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija istraživanja masovne komunikacije
Kratica: KOMDO115Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Seminar )
Opis predmeta: Na početku diplomskog studija kolegiju je zadaća prikazati različite mogućnosti i metode znanstvenoga istraživanja medija i olakšati studentima odluku čemu će se u svom znanstvenom radu posvetiti i koju će temu magistarskoga rada izabrati. Kao priprema za samostalno i odgovorno bavljenje znanstvenim istraživanjem u polju medija, kolegij će studente u teorijskom i praktičnom smislu upoznati s metodološkim pristupima istraživanja masovne komunikacije na poljima komunikologije kao znanosti, tiska, radija, televizije, novih medija, etike, jezika medija, povijesti medija, odnosa s javnošću i promidžbenih poruka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milas, Goran (2009) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22. Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50 Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475 Poglavlje 15.4. Analiza sadržaja, str. 500-520 Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613
5. Vujević, Miroslav (2006) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga. Izbor i definiranje problema istraživanja, str. 56-62. Pojmovna analiza, str. 73-77. Postavljanje hipoteza, str 84-91. Anketa, str. 123-147.
6. Mejovšek, Milko (2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 1. Općenito o znanosti, str. 17 - 32. Poglavlje 4. Izbor uzorka ispitanika i uzorka varijabli, str. 97-100.
7. Inga Koludrović Tomić, Anči Leborić (2002) Sociologija životnog stila, Vječne rasprave o odnosu kvantitativnog i kvalitativnog u sociologiji, str 203 - 219 Zagreb: Jesenski i Turk
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu