Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Medijski menadžment
Kratica: KOMDO125Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tanja Grmuša
Izvođači: doc. dr. sc. Tanja Grmuša ( Predavanja )
Opis predmeta: Glavni je cilj predmeta pružiti uvid u osnovna znanja o medijskom menadžmentu s posebnim naglaskom na njegovu praktičnu primjenu u svakodnevnom djelovanju u organiziranju i funkcioniranju medijskih organizacija. Specifični je cilj predmeta upoznati studente s posebnostima upravljačkih tehnologija unutar medijskih kuća te sa zakonodavnim okvirom u kojima se takve djelatnosti obavljaju, približiti im zanimanje menadžera u medijima te ih osposobiti za upravljačke funkcije u medijima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. Ben H. Bagdikian; The New Media monopoly; Beacon Press, Boston (2004)
4.
5. Jeff Kaye, Stephen Quinn; Founding Journalism in the Digital Age: Business Models, Strategies, Issues and Trends; Peter Lang, New York (2010)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu