Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
Kratica: KOMDI235Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Jurišić ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s razvojem teoretskog proučavanja masovnog komuniciranja i novinastva od modernizma do današnjih dana, s pravcima, školama i teorijama koji su pobudili i postali osnovom suvremenih medijskih teorija te onima na kojima će se, prema mišljenju stručnjaka, zasnivati masovna komunikacija i djelatnost medija u 21. stoljeću.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. McQuail, Denis; McQuails Mass Communication Theory, 6th ed. (odabrane stranice); SAGE Publications, London (2010)
2. Kunczik, M., Zipfel, A.; Uvod u znanost o medijima i komunikologiju (odabrane stranice); Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb (2006)
3. Manuel Castells; Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura - sv.1., Uspon umreženog društva; Golden marketing, Zagreb (2000)
4. Manuel Castells; Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura - Kraj tisućljeća, sv. 3.; Golden marketing, Zagreb (2003)
5. Ben H. Bagdikian; The New Media monopoly (odabrane stranice); Beacon Press, Boston (2004)
6. Paul Levinson: Digitalni Mcluhan vodič za novo doba, Izvori, Zagreb 2001. str. 50; ;
7. Arjen Mulder: Understanding Media Theory: Language, Image, Sound, Behavior, V2_/NAi Publishers, 2004. - str. 202.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu