Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta
Kratica: KOMDI155Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni cilj predmeta je upoznati studente sa osnovama metodologije istraživanja javnog mnijenja i medijskog tržišta kao i s osnovnim ciljevima korištenja ovih vrsta istraživanja u poslovnim praksama. Na taj način studente se želi educirati za pravilno koncipiranje, korištenje i vrednovanje ispitivanja javnog mnijenja i medijskog tržišta. Shodno navedenom, kroz predmet se želi omogućiti studentima da u konkretnoj poslovnoj praksi nakon završenog školovanja budu u stanju koristiti istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja kao poslovne alate značajne u kontekstu refleksivnih poslovnih praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lamza Posavec, Vesna (1995) Javno mnijenje: teorije i istraživanje. Zagreb: Alinea, str 7 - 67.
2. Lamza Posavec, Vesna (2015). Mjerenje javnosti. Zagreb. Institut Ivo Pilar Mogućnost validacije predizbornih istraživanja javnog mnijenja, str. 13-32 Pokušaj identificiranja vjerojatnih glasača, str 73-102. Izlazne ankete u svijetu i Hrvatskoj, 173-201. Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača, str. 289-312
3. Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2003), Mass Media Research. Belmont, CA: Wadsworthx. Poglavlje 13: Newspaper and Magazine Research, str. 339-349. Poglavlje 14: Research in the Electronic Media, str. 350-379. Poglavlje 15: Research in Advertising, str. 381-404. Poglavlje 16: Research in PR, str. 405-421.
5. Šiber, Ivan (2003). Politički marketing. Zagreb: Politička kultura, str. 1-26, 43-61.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu