Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
Kratica: KOMDI264Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Davor Trbušić mag. comm. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Cilj je predmeta je pružiti uvid studentima u znanstvene spoznaje o važnosti upravljanja rizicima i komunikaciji tijekom krize te na primjerima iz svjetske i domaće prakse istražiti osnovne zakonitosti u komunikaciji tijekom kriznih situacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božidar Novak: Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima, Bionoza press, Zagreb, 2001: 2., 6. i 7. poglavlje;
2. Regester, Michael; Larkin Judy, Risk Issues and Crisis Management, Kogan Page Limited, London, 2nd edition 2002.;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu