Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura, identitet i globalizacija
Kratica: KOMDI015Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: doc. dr. sc. Vladimira Rezo ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s pojmovima kultura, identitet i globalizacija, njihovim teorijskim promišljanjima i sistematizacijama te postavljanje u međusobni suodnos. Analiza različitih teorijskih pristupa problemima osobnih i nacionalnih identiteta u modernom dobu bitno definiranim globalizacijskim procesima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bhiku Parekh; Nova politika identiteta; Politička kultura (1998)
2. Anthony Smith; Nacionalizam i modernizam; FPZ, Zagreb (2003)
3. Ulrich Beck; Što je globalizacija?; Vizura, Zagreb (2003)
4. Jadranka Grbić Jakopović; Identitet i identifikacijski procesi. Suvremene antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse, u: Prilozi iz hrvatske historiografije. Dies historiae. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009.-2011., 107-147.; Zagreb, Hrvatski studiji (2012)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu