Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metode javne promocije znanosti
Kratica: KOMDI054Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Dražen Maleš mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta studentima omogućiti usvajanje teorijsko-analitičkog okvira za razumijevanje znanosti kao specifične ljudske djelatnosti usmjerene na razvijanje vjerodostojnih uvjerenja (spoznaja) o fizičkim i društvenim fenomenima. U tom kontekstu predmet ima za dodatni cilj osposobiti studente za osmišljanje i planiranje aktivnosti javne promocije znanosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sismondo, Sergio; An Introduction to Science and Technology Studies (2nd ed.); Wiley-Blackwell, Chichester (2010)
2. Materijali s predavanja koji se svake godine obnavljaju s aktualnostima;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu