Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski tisak u dijaspori
Kratica: KOMDI065Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija omogućiti usvajanje teorijsko-analitičkoga okvira za razumijevanje i analiziranje hrvatskoga tiska u dijaspori s različitih aspekata (medijski sadržaji, uloga u zajednici u kojoj se tiskaju, jezik/jezici na kojima se tiskaju). Samostalno istraživati (tražiti putem interneta nova glasila).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić, N. (ur.); Novine i časopisi gradišćanskih Hrvatov.; Željezno: Hrvatsko štamparsko društvo (1985)
2. Kukavica, V.; Suvremeni hrvatski časopisi i knjige izvan Hrvatske.; Hrvatski iseljenički zbornik, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika (2006)
3. Vulić, S.; Hrvatski tisak u dijaspori. Korabljica 7.; Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (2000)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu