Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje
Kratica: KOMDI284Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Dijana Kobas Dešković prof. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Dati studentima uvid u ključne elemente identiteta organizacije koji utječu na kreiranje imidža, u osnove lobiranje te u ključne osobine lobista kao i pozicioniranja organizacije na tržištu. Osposobiti studente za primjenu alata odnosa s javnošću koji se koriste tijekom procesa kreiranje identiteta i organizacijske kulture, a koji utječu na ugled organizacije. Upoznati ih s osnovnim alatima rada lobista koji se koriste u praksi OSJ. Upoznati ih s osnovnim teorijama identiteta i imidža te vještinama potrebnim za praktični rad u OSJ.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cornelissen, J.; Corporate Communications Theory and Practice (str. 56-91.); London: Sage Publications (2004)
2. Tench, R.; Yeomans, L. (eds); Exploring Public Relations (str. 208-233.; 250-265.; 343-346.; 446-463.); Harlow: Pearson Ed (2006)
3. Theaker, A.; Priručnik za odnose s javnošću (str. 115-154-); Zagreb: Print (2007)
4. Wilcox, D. L., Ault P. H, Agee W. K.; Public Relations Strategies and Tactics; Longman (1999)
5. Babić, M.; Korporativni imidž; Zagreb, Adamić (2004)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu