Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Kratica: KRODO315Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija da se studentima na jednom mjestu daju temeljna znanja o znanstvenoistraživačkom radu (teorijska i praktična) i osposobiti ih da ta znanja samostalno primjene u izradi diplomskih radova, odnosno u vlastitim istraživanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fowler, R. H., J. E. Aaron; The Little; Brown Handbook, New York (2007)
2. Gačić, Milica; Pisanje znanstvenih i stručnih radova; Školska knjiga, Zagreb (2012)
3. Oraić Tolić, Dubravka; Akademsko pismo; Naklada Ljevak (2011)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu