Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska proza (Srebrni vijek)
Kratica: LATBO533Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 30(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Rudolf Barišić
Izvođači: doc. dr. sc. Rudolf Barišić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Upoznavanje s glavnim predstavnicima proze srebrnoga vijeka rimske književnosti. Osposobljavanje za samostalan rad na izvornom proznom latinskom tekstu (književna i jezično-stilska analiza te razvijanje strategija prevođenja s latinskoga na hrvatski) na odabranim ulomcima djela reprezentativnih rimskih prozaika navedenoga perioda Seneke Mlađega i Tacita. Produbljivanje, primjena i učvršćivanje znanja sintakse i stilistike. Utvrđivanje i proširivanje znanja latinskoga leksika i frazeologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tekstovi koji se čitaju na nastavi: L. Annaeus Seneca: Epistulae morales ad Lucilium (3-8) P. Cornelius Tacitus: Annales (II, 43, 60, 71, 72, 82; III, 26-28; XII, 66-69; XIII, 2-5, 16-17; XIV, 14-16);
2. Ispitna lektira koju studenti pripremaju sami: L. Annaeus Seneca: Epistulae morales ad Lucilium (1, 2, 12, 20, 45, 47, 94) P. Cornelius Tacitus: Annales (I, 1-8; VI, 45-46, 50-51; XIV, 3-9; XV, 38-45) P. Cornelius Tacitus: Historiae (V, 1-12);
3. Divković, Mirko; Latinsko-hrvatski rječnik: za škole; Naprijed (1997)
4. Marević, Jozo; Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II, Velika Gorica-Zagreb 2000.; Matica hrvatska (2000)
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinski jezik 4
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu