Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik 6
Kratica: LATBO655Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković ( Seminar )
Opis predmeta: Temeljni cilj predmeta je upoznati osnovnu stilističku terminologiju te pružiti što cjelovitiju sliku stilskih osobitosti reprezentativnih djela rimske poezije (predstavnika elegije Tibula i Propercija, predstavnika komedije Terencija, didaktičkog epa Lukrecija i predstavnika satire Juvenala. Studenti će se osposobiti kroz aktivno čitanje tekstova reprezentativnih autora na seminaru za samostalan rad i za jezično-stilsku analizu na izvornom tekstu na latinskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tibul, Propercije, Lukrecije, Juvenal, Terencije.; Odabrani tekstovi rimske poezije; http://www.thelatinlibrary.com/
2. Materijali na webu (Merlin) i materijali podijeljeni na satovima;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinski jezik 5
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu