Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Zagreba
Kratica: POVBI114Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studenta s osnovnim povijesnim podacima i procesima koji su odredili povijest Zagreba i osposobiti ih za samostalno proučavanje povijesti Zagreba. Tijekom kolegija posebno će se poticati samostalni studentski rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Franjo Buntak; Povijest Zagreba; Nakladni zavod Matice hrvatske (1996)
2. Ivo Perić; Zagreb od 1850. do suvremenog velegrada; Muzej grada Zagreba (2006)
3. Nada Klaić; Povijest Zagreba; Liber (1982)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu