Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija povijesti
Kratica: POVDO315Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim podacima i teorijskim gledištima na povijesnu znanost. Upoznati ih s recentnim teorijskim okvirima i njihovoj primjeni na konkretna povijesna istraživanja. Osposobiti studente za samostalno istraživanje i interpretiranje historiografskih djela.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Gross; Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja; Novi LIber, Zagreb (2001)
2. K. Jenkins; Promišljanje historije; Srednja Europa Zagreb (2008)
3. M. Bloch; Apologija historije ili zanat povjesničara; Srednja Europa Zagreb (2008)
4. E. H. Carr; Što je povijest; Srednja Europa Zagreb (2004)
5. L. Hunt; Nova kulturna historija; Naklada Ljevak, Zagreb (2001)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu