Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest i teorija filma
Kratica: KOMBI134Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Željka Sruk prof. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente s pojavom i povijesnim razvojem filma i filmske umjetnosti te s najvažnijim teorijama koje su ga pratile.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. JUGOSLAVENSKI LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA, Filmska enciklopedija, Zagreb, 1986;
2. PETERLIĆ, Povijest filma, rano i klasično razdoblje, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2008;
3. PETERLIĆ, Osnove teorije filma, Filmotek 16, Zagreb, 1982;
4. TURKOVIĆ, Razumijevanje filma, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1988;
5. GILIĆ, Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb, 2007; TURKOVIĆ, Suvremeni film, Znanje, Zagreb, 1999;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu