Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove istraživanja tržišta
Kratica: SOCBI513Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente sociologije s primjenom socioloških modela i metoda na području tržišnih i marketinških istraživanja. Edukacija o temeljnim pojmovima i konceptima tržišta i marketinga kao i istraživačkim metodama u tom području. Osposobiti studente za obavljanje osnovnih zadataka i poslova istraživača tržišta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, M., Vranešević, T. (2001) Istraživanje tržišta, Zagreb, ADECO.;
2. Peračković, K. (2008) Društvo i (ili) tržište Sociološka konceptualizacija procesa marketizacije društva, Društvena istraživanja, 17/6; 975-998.;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu