Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
Kratica: SOCBI425Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači: dr. sc. Luka Šikić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj ovog predmeta je omogućiti usvajanja i primjene metodoloških kompetencija iz statističkih metoda i tehnika inferencijalne statistike na razini teorije i prakse. Sadržaj predmeta obuhvaća proučavanje specifičnih problema u primjeni pojedinih metoda za statističku analizu podataka, te se očekuje primjenjivost pojedinih postupaka inferencijalne statistike u odgovoru na specifične istraživačke probleme. Program potencijalno uključuje neke od postojećih metoda primarno usmjerenih na primjenu i analize dobivenih pokazatelja inferencijalne statistike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare, III; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997)
2. Sweet, S. A.; Grace-Martin, K. A.; Data Analysis with SPSS: A First Course in Applied Statistics (4th Edition); Pearson, USA (2012)
3. Howell, D. C.; Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences; Duxbury Press/ Cole Publishing Company, Ca., USA (2014)
4. Vanja Šimičević; nastavni materijal (http://www.hrstud.unizg.hr/sociologija-skripte/primjene-statistike-u-drustvenim-istrazivanjima-19651/); Web stranica Hrvatskih studija (2012)
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Statistika u društvenim istraživanjima
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu