Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
Kratica: KOMDI435Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Lea Andreis mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s psihološkim učincima i rezultatima istraživanja medija i masovne komunikacije te njihovim značenjem za razvoj same komunikologije i pojavu značajnih društvenih fenomena.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turow, J. (2013). Media Today: Mass Communication in a Converging World. New York: Routlege
Preporučena literatura:
2. Brusić, R., Ciboci, L., Kanižaj, I., Labaš, D., Mališa, J., Marković, N., Osmančević, L., Rovis Brandić, A. i Vučenović, D. (2011). Komunikacija odgaja-odgoj komunicira: emocionalna i medijska pismenost. Zagreb: Pragma
3. Ciboci, L., Kanižaj, I. i Labaš, D. (2011). Djeca medija: od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska
4. Spitzer, M. (2018). Digitalna demencija: kako mi i naša djeca silazimo s uma. Zagreb: Naklada Ljevak
5. Miliša, Z., Tolić, M i Vertovšek, N. (2009). Medij i mladi: prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Zagreb: Sveučilišna knjižara.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu