Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Proizvodni proces medija (praktikum)
Kratica: KOMDI325Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Izvođači: Andreja Bratić dipl.nov. ( Vježbe u praktikumu )
Dajana Šošić dipl.nov. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Osposobiti studente za rad u novinskoj redakciji - od traženja informacija, preko njihove obrade i uređivanja do slanja gotovih stranica u tisak, odnosno montažu i emitiranje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gittlin, Todd (2000) Inside prime time, University of California Press, Berkely and Los Angeles;
2. Malović, S.(2005) Osnove novinarstva, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, odabrane stranice;
3. Kipphan, Helmut (2001) Handbook of print media technologies and production methods, Berlin: Springer, odabrane stranice;
4. Anderson M. Bonnie (2010) News Flash: Journalism, Infotainment and the Botton-Line Buisness of Broadcast News;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu